Aktiviteten ved sentralene

4 av 6 sentraler har registret aktiviteter i InVi.
Det er registrert 121 aktive aktiviteter.

Tallene og informasjon som vises er samlet og betyr ikke at alle sentralene tilbyr de aktiviteter som vises i oversikten. Det er stor variasjonsbredde i hva sentralene gjør da de jobber ut fra de frivillige sine premisser og lokale samfunnsbehov.

Kategorier

Av 121 aktive aktiviteter er nå 74 (61,2 %) påført kategori.

Kategori Antall %
Sosiale møteplasser 17 23,0 %
Annet 16 21,6 %
Inkludering/integrering 10 13,5 %
Fysisk aktivitet og friluftsliv 9 12,2 %
En til en hjelp/tjeneste 7 9,5 %
Arrangement 5 6,8 %
Håndverk, hobby, musikk og sang 4 5,4 %
Kurs/undervisning 3 4,1 %
Utlån, gjenbruk og reparasjon 3 4,1 %
Totalt 74 100 %

Samarbeid

Av 121 aktive aktiviteter er nå 67 (55,4 %) påført samarbeid. En aktivitet kan ha flere samarbeidspartenere.

Samarbeid Antall
I egen regi 37
Lokale lag og foreninger 24
Offentlig annet 22
Annet 15
Nasjonale organisasjoner 9
Næringsliv 7
Offentlig helse 6

Alder

Av 121 aktive aktiviteter er nå 38 (31,4 %) påført fra/til alder eller markert for alle aldre.

Aldersgruppe Antall
For alle 83
Nedenfor er antall aktiviteter som omfatter ulike aldersgrupper. Samme aktivitet kan telle i flere grupper.
Baby (0-1 år) 0
Førskolebarn (2-5 år) 0
Barn (6-12 år) 3
Ungdom (13-17 år) 3
Unge voksne (18-29 år) 0
Voksne (30-44 år) 0
Voksne (45-66 år) 3
Voksne (67-79 år) 0
Eldre (80+ år) 2

Kategorier med aktiviteter

Av 121 aktive aktiviteter er nå 74 (61,2 %) påført kategori. Du kan også se en oversikt over alle publiserte aktiviteter ved sentralene.

1. Sosiale møteplasser

Aktivitetskafe/kveld bl.a. strikkekafe, seniorkafe, hobbytreff, filosofisamlinger, bingo og brettspillkveld, samling med baby og småbarn, besteforeldre eller andre målgrupper, fellesmåltid, helse samlinger for ulike diagnoser, selvhjelpsgrupper for ulike diagnoser, infokveld om fysisk og psykisk helse, osv.

2. En til en hjelp/tjeneste

Aktivitetsvenn, besøksvenn, reserve besteforeldre, besøkshund/dyr, følgetjeneste, leksehjelp, lyttevenn, småjobbsentraler, avlasting/bistand, ledsager, matlevering/utdeling, osv.

3. Fysisk aktivitet og friluftsliv

Gågrupper, bowl, bowling,dart, Yoga, idrettsaktiviteter bl.a. fotball, håndball og innebandy, dans bl.a. line dance, seniordans, sittedans, hiphop og zumba, trim, styrketrening, gåturer, fisketur, topptur, trimtur, osv.

4. Inkludering/integrering

Flyktningguide og venn, mentorprogram, kompis, fritidskort, internasjonale grupper, nabofest, norskkurs og leksehjelp, velkommen/introduksjon til nærmiljøet, øvelseskjøring, osv

5. Kurs/undervisning

Datakurs og hjelp, språkgruppe og kurs, kreative kurs bl.a. foto, maling, skriving og tegning, helsekafe, mental fitness, dansekurs, søknad tips og triks, trafikkurs (65+ kurs), innsats for alle, osv.

6. Arrangement

Frivillighetensdag og pris, innsamlingsaksjon bl.a. TV-aksjon, middag, lunsj og frokost serveringer, julearrangementer bl.a. juleverksted, pepperkakeby, julemiddag, og julegata, kulturelle spaserstokk, klesbyttedager, inter- og nasjonale dager bl.a. barnas verdensdag, psykisk helsedag, temadager, seniorkino, sesong- og ferieaktiviteter, søppel- og ryddeaksjoner, osv.

7. Håndverk, hobby, musikk og sang

Strikkekafe, hobbyklubb, vevgruppe, lokal historie, kreative aktiviteter bl.a. familiedager, kreativt gjenbruk og kreativ for barn, babysang, sangkveld, konsert/musikkstund, øvingsrom, osv.

8. Utlån, gjenbruk og reparasjon

Utlånsentral, bruktbutikker, småjobbsentraler, reparasjonskafe, sykkelverksted, osv.

9. Annet

Dyrepass, natteravn (dagravn), turistinformasjon, osv.

2023 © Der du bor - Telemark