Ledig stilling som koordinator(er) for Home-Start Familiekontakten Skien/Porsgrunn

Er du en engasjert, systematisk og varm person? Har du lyst å arbeide med å gjøre en forskjell for familier i en sårbar livssituasjon? Da kan dette være jobben for deg. Vi tilbyr 2 personer jobb som koordinator(er) i Home-Start Familiekontakten Skien/Porsgrunn

Er du engasjert, systematisk og varm?

Da kan du søke jobb hos oss som

Home-Start Familiekontakt Koordinator

Der du bortilbyr nå jobb for 2 koordinatorer for å rekruttere, trene og følge opp frivillige familiekontakter til hjelp for familier i en sårbar livssituasjon i Skien og Porsgrunn.

2 personer i hver sin 50% stilling jobber i team med ansvar for HSF Skien og Porsgrunn sammen med vår lokale Programleder. Vi samarbeider nært med lokale Nærmiljøsenter, helsestasjon, Barnas stasjon og barnevernstjenesten m.fl
Stillingene er midlertidige inntil 3 år med mulighet for forlengelse.

Home Start Familiekontakten (HSF) er etablert i 23 land med 48 avdelinger i Norge som ett lavterskel støtteprogram for barnefamilier. En frivillig familiekontakt hjelper og støtter familien med tilstedeværelse og avlastning 2-4 timer ukentlig inntil 6 mnd.

Der du bor (DDB) er en ideell organisasjon med 10 Nærmiljøsenter/Frivilligsentraler. Vi jobber for frivillighet, mangfold og inkludering som skaper levende nærmiljø.
 DDB drifter HSF avdeling Skien/Porsgrunn og samarbeider med lokale Nærmiljøsenter og andre sentrale aktører i kommunene.

Arbeidsoppgaver

 • Rekruttere, følge opp og ivareta frivillige familiekontakter
 • Holde forberedelseskurs og veilede familiekontaktene, individuelt og i gruppe
 • Ivareta familiene som henvender seg til HSF 
 • Samarbeide med lokal ressursgruppe om aktiviteter i avdelingen
 • Gjøre HSF kjent for politikere, fagpersoner og innbyggere
 • Følge opp prosjektbeskrivelser og økonomi i prosjektet
 • Rapportere til Programleder, HSF-Norge og styret for DDB.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Bachelor eller tilsvarende
   (Helse-, sosialfag eller pedagogikkerfaring fra arbeid med barnefamilier)
 • Erfaring fra frivillighetsarbeid
 • Digital kompetanse og fortrolighet med sosiale medier som verktøy
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, gjerne flerspråklig
 • Kjennskap til politiske prosesser er en fordel

Vi ønsker en engasjert, selvstendig og fleksibel medarbeider som:

 • Viser initiativ og pågangsmot.
 • Er tydelig, setter grenser og evner å motivere og dyktiggjøre andre
 • Har god formidlingsevne som skaper og vedlikeholder relasjoner
 • Vil jobbe strukturert og målretta i et miljø preget av engasjement og fleksibilitet i møte med familier, frivillige og samarbeidspartnere
 • Vil videreutvikle seg faglig og dele kompetanse med andre.
 • Personlig egnethet blir vektlagt.


Vi kan tilby

 • Utfordrende og inspirerende oppgaver der du selv påvirker eget arbeid
 • Godt faglig og sosialt miljø i Der du bor
 • Nasjonalt faglig samarbeid i Home-Start Norge
 • Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag med noe ettermiddags- og kveldsarbeid.
 • Ordnede lønns- og pensjonsordninger.SØKNAD m/CV sendes innen 5. januar 2024 til mona@derdubor.org


Spørsmål om stillingen:

Mona Ripegutu Robertsen 

Mob.92406900 (Programleder/koordinator HSF DDB)

2024 © Der du bor