Fredag 2 Februar
02.02.2024 kl. 15:00 - 03.02.2024 kl. 16:00, Stathelleveien 35, 3970 Langesund
Mini SkoleFRI badedøgn
Mini SkoleFri badedøgn på Skjærgården Hotell og Badepark arrangeres fra fredag 2. – lørdag 3. februar 2024, og er et tilbud spesielt rettet mot lavinntektsfamilier. Fra fredag til lørdag kan familien være sammen og bade, og det arrangeres en frivillig sosial samling både på fredag og lørdag for å bli bedre kjent og informere om hvilke tilbud Der du bor og Nærmiljøsentere har ellers i året. Målet for SkoleFRI er gode ferieopplevelser for familier, at familier fra samme område skal ha mulighet til å bli bedre kjent med hverandre og at både foreldre og barn får tilbud om aktiviteter som arrangeres av Der du bor og Nærmiljøsentere tilknyttet Der du bor-nettverket.

Praktisk informasjon 

Søknaden er nå stengt for årets første SkoleFRI leir.

Alle som har søkt om plass skal ha fått en tilbakemelding på at de har fått tildelt plass eller ikke. Dersom dere får tildelt plass, vil dere motta en mail i løpet av uke 4 med faktura som må betales for å bekrefte at dere ønsker å delta. 

Vær klar over at reise til og fra hotellet må ordnes på egen hånd.
Til orientering så er det mulig å ta M1-bussen fra Gulset/Skien til Langesund, hvor man kan gå av ved Skjærgården. Alternativt kan man benytte egen bil og betale for parkering.


Program

Solfrid tar imot dere på hotellet fredag ettermiddag og inviterer til frivillig samling i salongen når Badeland stenger og før dere drar hjem lørdag. Lørdag 3/2 kan dere bade før og etter frokost før dere drar hjem.

Fredag 2.februar

15.00 Innsjekk - bading og valgfrie aktiviteter
21.00 Frivillig samling i salongen

Lørdag 3.februar

07-10:30 Frokost på hotellet
07:00 Badeparken åpner (stenger kl 20) 
12:00 Sosial samling

For mer informasjon kontakt Solfrid på tlf 48 47 08 08. 


DEKKE EGENANDELEN

Skolebarn fra Skien kan få dekket egenandel fra Fritidsfondet (gjelder barn fra 6-12 år i Skien kommune), eller andre lokale ordninger. De som ikke får egenandelen dekket av kommunen, kan få 50% dekket fra Der du bor-fondet (alle aldersgrupper). 

På påmeldingen kan du krysse av for disse tre alternativene. De som søker om støtte, får svar på det når de får tildelt plass.

Alle som melder seg på og får tildelt plass, får tilsendt faktura som må betales for å bekrefte plassen.


HVEM STÅR BAK SKOLEFRI 2024?

Der du bor består av 8 Nærmiljøsenter/frivilligsentraler som samarbeider om SKOLEFRI og andre prosjekt. I tillegg samarbeider vi med andre organisasjoner flere steder.

Der du bor er basert på et kristent verdigrunnlag og SKOLEFRI er et livssynsåpent tilbud med respekt for ulike kulturer, tro og livssyn. Det er ikke religiøs eller politisk forkynnelse på leirene.

Alle ledere og frivillige har registrert politiattest og signert taushetserklæring. Vi behandler alle personopplysninger ihht GDPR-regelverket.


PRISER

Ordinær pris er kr 2250,- pr familie, men leirene er sterkt subsidierte for at alle skal ha mulighet til å delta uavhengig av økonomi. Derfor er egenandelen lav med mulighet for å søke om også å få denne dekket.


Egenandel pr. deltaker er kr 400,-.

Egenandelen dekker: Hotellrom med overnatting for fire personer, inngang til badeparken, pizza og brus for fire personer.


Max pr. familie: kr 1400,-

2024 © Der du bor