Fredag 26 Januar
Kl. 08:30 - 12:00, Fylkeskommunen, Torggata 18, Skien
Inkluderingsdag Telemark - 26.januar 2024
Jobber du med eller er engasjert i å skape et samfunn med plass til alle? Inkluderingsdagene er en lavterskel møteplass for deg. Inkluderingsdagene er en møteplass på tvers. Her møter du veiledere og saksbehandlere i kommunen. Du blir kjent med gründere og sosiale entreprenører, folk som jobber i frivillige organisasjoner, ledere eller ansatte i privat næringsliv og offentlig sektor, forskere og akademia, eller andre som ønsker å være en ressurs i inkluderingsarbeidet.

Hvordan jobber vi med mer arbeidsinkludering og kompetanseheving?


Du kan melde deg på allerede nå og sikre deg plass til 2024 sin første Inkluderingsdag.
Inkluderingsdagen er fredag 26.januar 2024 og har følgende tema:

Fra merarbeid til medarbeider - hinder og muligheter for arbeidsinkludering


Meld deg på her:


Denne gangen er det Fylkeskommunen og Skien som er vertskap og vi stiller spørsmålet: hva må til for å få enda flere inn i arbeid? Vi får høre fra politikere, myndigheter og vi får praktiske eksempler på alternative veier inn i arbeidslivet. 

Har du innspill til innledere?
Ta gjerne kontakt med mette@socentral.no

Vet du om andre som burde delta? Send veldig gjerne denne invitasjonen videre, så enda flere kan få nytte av denne møteplassen. 
Om inkluderingsdagene

Inkluderingsdagene er en møteplass for deg som jobber for et inkluderende samfunn for alle - enten du jobber med flyktninger og innvandrere, eldre, barn og ungdom, eller folk som er falt utenfor arbeidslivet.

Inkluderingsdagene ble startet i Oslo av SoCentral i 2016, i samarbeid med Kybri og Oslo kommune. Inkluderingsdagene er en lavterskel, jevnlig møteplass for folk som jobber med inkludering, på tvers av sektorer og organisasjoner. 


I Telemark 
Organisasjonen «Der du bor» (DDB) har siden 2017 ledet Grenland Inkluderingsforum. I samarbeid med SoCentral, Stiftelsen Flexid, Kirkens Bymisjon, Skien og Porsgrunn kommune, og Fylkeskommunen har vi nå utvidet til Inkluderingsdager Telemark.

Les mer på www.inkluderingsdager.no

2024 © Der du bor