Onsdag 15 November 2023
Kl. 16:30 - 19:00, Gulset Nærmiljøsenter
Aktiv UngdomsJobb (AUJ) kveldskurs høst 2023 pulje 2
Aktiv UngdomsJobb hjelper deg mellom 16 og 25 år med å få sommer-/ deltidsjobb. Gjennom 6 kurskvelder gir vi deg forståelse for hvem du er og hvilken verdi du har i den du er, hvordan du med en slank CV likevel har mye å komme med for potensielle arbeidsgivere, hvordan du skriver en CV og søknad, hvor du kan finne aktuelle jobber, kontakte arbeidsgivere og gå på intervju.

Program 
Faste innslag på kurskveldene er presentasjon av aktuelle jobber og besøk av en gjest som forteller sin suksesshistorie om å skaffe seg jobb. I tillegg har vi følgende innhold:

Kurskveld 1:
Introduksjon til AUJ, interesseskjema, bli kjent
Identitet, styrker og kunnskap

Kurskveld 2:
Flerkulturell bakgrunn, kompetanse og muligheter.
Hospitering og frivillighet 

Kurskveld 3:
Jobbsøkerprosessen. Jobbsøknader (arbeidsplassen, finn osv), CV skriving.

Kurskveld 4:
Jobbintervju med rollespill. Intervjuteknikk, dele ut skriv om dette. Fremtoning. Hvem er jeg og hvordan presenterer jeg meg selv? 

Kurskveld 5:
Presentasjon av aktuelle jobber/hospiteringsmuligheter - med besøk av potensielle arbeidsgivere.

Kurskveld 6:
Skikk og bruk, rettigheter og plikter. Fagforeninger. Finne aktuelle jobber. Følge opp CV og søknad. Egenvurdering. Oppsummering og avslutning. 


Meld deg på pulje 2 her

2024 © Der du bor