Home Start - Der du bor, Grenland

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier med minst ett barn under skolealder, ukentlig 2-4 timer over en periode på 3-6 mnd.

Hva er Home-Start Familiekontakten? 

 HSF er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen.  Dette er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter (frivillige) besøker familier med minst ett barn under skolealder, ukentlig 2 -4 timer i en 3-6 mnd periode. HSF er en del av en større internasjonal organisasjon som startet i England i 1973, og som har spredd seg til 22 land. I Norge startet tilbudet i 1995, og består nå av 49 avdelinger. HSF er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og er basert på frivillig hjelp og støtte i familiens eget hjem. 

 Hvordan fungerer det? 

Home Start familiekontakten Grenland har nå to avdelinger Skien/Porsgrunn som driftes sammen og har to koordinatorer, Stine A.Jensen og Siv Roalstad. En koordinator er ansvarlig for å følge opp de familiene som søker hjelp, kurse og veilede familiekontaktene. Avdelingsleder for Home-Start DDB Grenland er Mona Ripegutu Robertsen. Familiene kan selv ta kontakt på mail eller telefon. Vi samarbeider med helsestasjoner, nav, barnevernstjenesten, nærmiljøsentere osv. Familien bestemmer selv hva de trenger hjelp til, og alle opplysninger behandles konfidensielt.  Det er DDB som er driftsansvarlig for HSF avdelingene i Grenland.  

 Hvem kan bli familiekontakt?  

Dette er mennesker som har tid til overs, og som har stor glede av å være sammen med barn. De er selv foreldre, eller har annen erfaring med barn. Familiekontaktene gjennomgår et forberedelseskurs på minimum 20 timer, leverer politiattest og skriver under på en taushetserklæring. 

 Hva gjør familiekontaktene? 

Det er stor variasjon i hva familiekontaktene gjør på sitt ukentlige besøk. Alt fra praktisk hjelp i hjemmet til pass av barna. Det primære vil uansett være, å være en god lyttende likeperson, være støttende og styrke foreldrene.

 Kontakt: 

homestart@derdubor.org 

Telefon:

Stine Jensen  90108078

Siv Roalstad   90613880

Avdelingsleder, Mona Ripegutu Robertsen   92406900 

Følg oss på facebook /instagram > Home-Start Skien/Porsgrunn.

Home-Start Familiekontakten Norge.

2024 © Der du bor